Felhasználási feltételek


FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 1. A Szolgáltatások leírása

Az evobrands.hu honlap a látogatók részére felvilágosítást ad a megrendelhető szolgáltatások köréről.


 1. A Felhasználási Feltételek elfogadása

A honlap üzemeltetője, Evobrands Kft. („Szolgáltató”) a Szolgáltatások felhasználásának feltételeit a jelen dokumentumban az alábbiakban teszi közé, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el, és a Szolgáltatásokat igénybevevő valamennyi  látogatója („Felhasználók”) által is elfogadottnak tekint. A Felhasználók a Honlap tartalmának képernyőn való megjelenítésével – ráutaló magatartással – minden további jognyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat.


 1. A Szolgáltatások tartalmának kialakítása, megváltoztatása

A Szolgáltató a Szolgáltatások tartalmának és formátumának kialakításában teljes szabadságot élvez.


A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint a honlapot, a Szolgáltatásokat, vagy azok bármely részének tartalmát, megjelenítését, hozzáférhetőségét, a felhasználói lehetőségeket átmenetileg vagy véglegesen, a Felhasználók értesítése mellett vagy anélkül, bármikor módosítsa, korlátozza vagy megszüntesse.


 1. A szellemi tulajdon védelme

A honlap kialakítása, a holnapon elérhető bármely tartalom (szöveg, kép, audió, video) egyéni-eredeti alkotó tevékenység eredménye, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak.


Minden Felhasználó köteles tiszteletben tartani a fentebb meghatározott szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat. A jogi oltalom alá eső alkotások bármilyen felhasználásához a jogosult kifejezett engedélye szükséges.


A Felhasználó semmilyen esetben sem válik jogosulttá akár egyes tartalmak, akár a teljes honlap tartalmának üzleti célú felhasználására, terjesztésre,  átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. A honlap tartalma teljes egészében  szerzői jogvédelem alatt áll. Azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos! Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. Ezen feltételek megsértése esetén a honlap tulajdonosa a jogsértéssel való felhagyást, és keletkező kárának megtérítését követelheti, továbbá a Szolgáltató egyéb jogi lépések megtételére kényszerül.


A honlapon felhasznált hírek, cikkek, hang- és videófelvételek szerzői jogvédelem alatt állnak, tehát tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.


 1. Hivatkozások

A honlapon szerepelhetnek olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalaira mutatnak, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek kezelésében vannak. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.


A Felhasználó által saját weboldalán az evobrands.hu honlapra (vagy bármelyik elemére) mutató link, hiperhivatkozás elhelyezésére kizárólag a következő feltételek betartása mellett van lehetőség:


 • A honlapra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (linkelő weboldal) tartalmaznia kell az Evobrands Kft. logóját;
 • A linkelő honlap a logónak sem méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;
 • A link kizárólag a honlap tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
 • A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a Szolgáltató javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
 • A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Szolgáltató és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltatóról;
 • A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.
 • Ezen szabályoktól eltérni csak a Szolgáltatóval kötött írásbeli megállapodás alapján és csak a Szolgáltatóval szerződő fél jogosult.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató a linkelő honlapra mutató link azonnali eltávolítását és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelheti.


 1. Adatkezelés

A Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával tárolja, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. Az adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.


A Szolgáltató automatikusan gyűjt információkat a honlap oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és csupán statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a Szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.


A Szolgáltató a Felhasználók azonosítása és oldalain történő nyomon követése végett ún. „cookie”-t használ. A cookie-k kezeléséről bővebben az Adatkezelési Tájékoztatóban olvashat.


 1. A Felhasználási Feltételek módosításának feltételei

A Szolgáltató a Felhasználási Feltételekben foglaltakat a Felhasználók értesítése mellett vagy anélkül bármikor jogosult módosítani. A Szolgáltató a mindenkor hatályos Felhasználási Feltételeket a jelenlegivel egyező módon teszi közé. A Szolgáltató kéri a Felhasználókat, hogy az esetleges módosításokról való tudomásszerzés végett a Felhasználási Feltételeket ismételten tekintsék meg.